Acasă » Fişiere » Fisierele mele

Reglementari privind politica de consolidare în România
[ Descarcă de pe server (152.2 Kb) ] 08.09.2010, 10:13 PM
19. O entitate poate fi exclusa de la consolidare în cazul în care includerea sa nu este
semnificativa pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, pozitiei
financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse în aceste situatii financiare,
considerate ca un tot unitar.
4
20. Daca doua sau mai multe entitati îndeplinesc cerinta de la pct. 19, acestea trebuie totusi
sa fie incluse în situatiile financiare anuale consolidate daca, considerate ca un tot unitar,
acestea sunt semnificative pentru scopul furnizarii unei imagini fidele în sensul prevederilor
pct. 24 din prezentele reglementari.
21. În plus, o entitate poate sa nu fie inclusa în situatiile financiare consolidate daca:
a) restrictii severe pe termen lung împiedica exercitarea de catre societatea-mama a
drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei entitati; sau
b) informatiile necesare pentru elaborarea situatiilor financiare anuale consolidate se pot
obtine numai cu costuri sau întârzieri nejustificate; sau
c) actiunile la entitatea în cauza sunt detinute exclusiv în vederea vânzarii ulterioare a
acestora.
ÎNTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
22. Situatiile financiare anuale consolidate cuprind bilantul consolidat, contul de profit si
pierdere consolidat si notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate. Aceste
documente constituie un tot unitar.
23. Situatiile financiare anuale consolidate se întocmesc în mod clar si în concordanta cu
prevederile prezentelor reglementari.
24. Situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor,
pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatilor incluse în aceste situatii financiare,
considerate ca un tot unitar.
25. Daca aplicarea prevederilor prezentelor reglementari nu este suficienta pentru a oferi o
imagine fidela în întelesul pct. 24, în notele explicative la situatiile financiare anuale
consolidate trebuie prezentate informatii suplimentare.
26. Daca, în cazuri exceptionale, aplicarea uneia din prevederile prezentelor reglementari nu
corespunde cerintei de furnizare a unei imagini fidele, în conformitate cu prevederile pct. 24,
se va face abatere de la aceste prevederi în vederea oferirii unei imagini fidele, în întelesul
pct. 24. Orice astfel de abatere trebuie prezentata în notele explicative la situatiile financiare
anuale consolidate, împreuna cu o explicatie a motivelor sale si o prezentare a efectelor
abaterii asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
27. Autoritatile de reglementare pot solicita prezentarea în situatiile financiare anuale
consolidate a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie sa fie prezentate în
concordanta cu prezentele reglementari.
28. Prevederile Sectiunilor 1-7 ale Capitolului II "Formatul si continutul situatiilor
financiare anuale" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a
Comunitatilor Economice Europene - cu exceptia prevederilor referitoare la entitatile care
întocmesc bilant prescurtat - se aplica în ceea ce priveste formatul situatiilor financiare anuale
consolidate, cu respectarea prevederilor din prezentele reglementari si luând în considerare
ajustarile esentiale care rezulta din caracteristicile proprii situatiilor financiare anuale
consolidate, în raport cu situatiile financiare anuale.
29. Formatul bilantului consolidat si al contului de profit si pierdere consolidat este prevazut
la cap. VIII din prezentele prevederi.
Proceduri de consolidare
A. Bilant consolidat
30. Activele
Categorie: Fisierele mele | Adăugat de: yka
Vizualizări: 195 | Descărcări: 73 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *: