Acasă » Fişiere » Fisierele mele

Formatul bilantului consolidat
07.08.2010, 0:06 AM

Formatul bilantului consolidat este urmatorul:

 

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire

2. Cheltuieli de dezvoltare

3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, daca acestea au

fost achizitionate cu titlu oneros, si alte imobilizari necorporale

4. Fond comercial pozitiv

5. Avansuri si imobilizari necorporale în curs de executie

[1]II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii

2. Instalatii tehnice si masini

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier

4. Avansuri si imobilizari corporale în curs de executie

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse în consolidare

2. Împrumuturi acordate entitatilor afiliate neincluse în consolidare

3. Interese de participare detinute la entitati neincluse în consolidare

4. Împrumuturi acordate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de

participare

5. Investitii detinute ca imobilizari

6. Alte împrumuturi

IV. TITLURI PUSE ÎN ECHIVALENTA

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materii prime si materiale consumabile

2. Productia în curs de executie

3. Produse finite si marfuri

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri

II. Creante (Sumele care urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie

prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creante comerciale

2. Sume de încasat de la entitatile afiliate neincluse în consolidare

3. Sume de încasat de la entitatile de care compania este legata în virtutea intereselor de

participare

4. Alte creante

5. Capital subscris si nevarsat

III. Investitii pe termen scurt

1. Actiuni detinute la entitati afiliate neincluse în consolidare

2. Alte investitii pe termen scurt

IV. Casa si conturi la banci

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNA LA

UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din

emisiunea de obligatiuni convertibile

2. Sume datorate institutiilor de credit

1 OMF 1752/2005 (vezi bibliografia)

3

3. Avansuri încasate în contul comenzilor

4. Datorii comerciale - furnizori

[2]5. Efecte de comert de platit

6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse în consolidare

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de

participare

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE

DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din

emisiunea de obligatiuni convertibile

2. Sume datorate institutiilor de credit

3. Avansuri încasate în contul comenzilor

4. Datorii comerciale - furnizori

5. Efecte de comert de platit

5. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse în consolidare

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de

participare

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare

2. Provizioane pentru impozite

3. Alte provizioane

I. Venituri în avans

1. Subventii pentru investitii

2. Venituri înregistrate în avans

3. Fond comercial negativ

J. Capital si rezerve

I. Capital subscris

1. Capital subscris varsat

2. Capital subscris nevarsat

II. Prime de capital

III. Rezerve din reevaluare

IV. Rezerve

1. Rezerve legale

2. Rezerve statutare sau contractuale

3. Rezerve de valoare justa

4. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

5. Alte rezerve

Actiuni proprii

V. REZERVE DIN CONVERSIE

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)

[3]VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR aferent(a) societatiimama

Repartizarea profitului

VIII. INTERESE MINORITARE

1. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(a) intereselor minoritare

2. Alte capitaluri proprii

 

  

 

 

Categorie: Fisierele mele | Adăugat de: yka
Vizualizări: 198 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *: