Acasă » 2018 » Octombrie » 10 » Înființare asociație de proprietari nouă
12:41 PM
Înființare asociație de proprietari nouă

Constituire asociație de proprietari nouă 
  
Asociațiile și fundațiile, persoane juridice de drept privat se pot constitui în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005. 
  
Conform art. 4 din Ordonanța 26/ 2000, Asociația este subiectul de drept constituit din trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial. 
  
Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul. 
  
Despre mine: 
  
Vin în sprijinul doritorilor oferind servicii avantajoase de reprezentare în vederea înființării asociațiilor/ONG-urilor. 
  
Ofer următoarele servicii pentru înființarea asociației: 
  
- completarea cererii de înregistrare; 
  
- obținerea dovezii privind disponibilitatea și a rezervării denumirii;
  
- conceperea, redactarea și atestarea actului constitutiv; 
  
- conceperea, redactarea și atestarea statutului;
  
- conceperea și redactarea contractului de comodat/ contractului de închiriere; 

- conceperea și redactarea în baza cerințelor clientului a "Regulamentului de Ordine Interioară" (conform legii); 
  
- achitarea taxelor judiciare de timbru; 
  
- constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea în instanță pentru dobândirea personalității juridice și ridicarea ulterioară a actelor de la judecătorie; 
  
- predarea către client a Certificatului de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la grefa instanței precum și a încheierii legalizate. 
  

Onorariul pentru înființarea asociației este de 1.500 lei (onorariul include următoarele: redactarea și atestarea actului constitutiv; redactarea și atestarea statutului asociației, redactarea contractului de comodat, conceperea și redactarea "Regulamentului de Ordine Interioară" (conform legii), achitarea taxei judiciare de timbru, achitarea taxei privind dovada de disponibilitate a denumirii eliberate de Ministerul Justiției, achitarea taxei de legalizare a încheierii hotărârii judecătoreşti, servicii de consultanță juridică gratuită pe toată perioada derulării colaborării privind constituirea asociației de proprietari, cheltuielile de reprezentare în instanță, cheltuielile de deplasare/transport).  
  
Serviciile de constituire asociații de proprietari le prestez în următoarele orașe: Slatina, București (indiferent de sector), Județul Ilfov. 
  
Contact: serviciipropertymanagement@gmail.com, 0749 58 48 32  Viorica Giaba  

Vizualizări: 159 | Adăugat de: yka | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0