Acasă » 2017 » Februarie » 6 » Servicii de Property Management
3:56 PM
Servicii de Property Management

Servicii de Property Management:

 

Property Managerul isi asuma responsabilitatea de a indeplini urmatoarele activitati:

 • Efectuarea tuturor activitatilor curente ale Complexului. Volumul de munca saptamanal estimat al Administratorului este de 15 – 20 ore dar difera in functie de fiecare locatie.
 • De asemenea managerul va fi in locatie ori de cate ori este necesar;
 • Asigurarea legaturii cu proprietarii de apartamente si cu presedintele  asociatiei de proprietari;
 • Asigurarea legaturii cu furnizorii de utilitatii, indeplinirea tuturor formalitatilor necesare cesionarii contractelor de furnizare a utilitatilor comune aferente condominiului, negocierea contractelor in interesul asociatiei de proprietari, rezolvarea tuturor problemelor aparute   si /sau existente pe toata perioada contractului ori de cate ori este necesar;
 • Administrarea tehnica;
 • Asigurarea de software dedicate pentru serviciile de administrare;
 • Monitorizarea si gestionarea politelor de asigurare;
 • Organizarea contabilitatii in partida simpla cu ajutorul programelor informatice special realizate;

- Receptia si transmiterea facturilor de la/la furnizori

- Coordonarea platilor pentru furnizorii

- Divizarea facturilor pe cota resident si gestionarea eventualelor nelamuriri

- Facturarea costurilor serviciilor catre rezidenti

- Procesarea facturilor

- Pregatire Jurnal de Intrari

- Pregatire raportare privind contabilitatea primara

- Bugetul de venituri si cheltuieli 

 Raportarea catre Beneficiar:

 • Colectarea si gestionarea fondurilor banesti aflate la dispozitia asociatiei de proprietari; 
 • Gestionarea bunurilor asociatiei;
 • Intocmirea listelor lunare de plata pentru utilitatile comune;
 • Instiintarea tuturor proprietarilor care locuiesc in bloc a modului de stabilire a cheltuielilor curente;
 • Calcularea si incasarea penalizarilor conform sistemului aprobat de Adunarea Generala;
 • Somarea restantierilor si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor cu penalizarile aferente;
 • Controlul facturarii corecte a consumului  in functie de indexul contoarelor de bloc sau a celor individuale daca acestea exista; defalcarea si calculul consumurilor inregistrate de contoarele individuale apartinand proprietarilor;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la asigurarile sociale pentru remuneratiile personalului angajat;
 • Incasarea cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei in baza chitantierelor personalizate;
  • emitere facturi
  • follow-up cu reminder pe e-mail
  • contactare telefonice
  • notificare clienti rau-platnici si actionarea acestora in judecata
  • raportare lunara situatie plati
 • Efectuarea platilor si incasarilor, inclusiv a veniturilor; depunerea  in contul asociatiei a sumelor incasate;
 • Intocmirea bugetului anual de venituri si cheltuieli;
 • Helpdesk online 24h;
 • Libraria online cu documente relevante ale complexului rezidential;
  • documentele justificative (contracte de servicii, oferte, facturi si anexe) precum si tabelele de intretinere incluzand formule de calcul aferente vor fi pastrate si actualizate in format electronic online, putand fi accesate si descarcate de catre proprietari in orice moment.
  • administratorul se va ocupa de actualizarea, organizarea si ierarhizarea acestei baze de date lunar, precum si de informarea proprietarilor privind aceste activitati.
 • Intocmirea si prezentarea raportului lunar de activitate;
 • Servicii conform cu obligatiile si responsabilitatile desemnate de catre Comitetul Executiv al Asociatiei de Proprietari in conformitate cu legislatia
 • Asigurarea indeplinirii obligatiilor legale privind proprietatea comuna
 • Gestionarea contactelor cu institutiile guvernamentale aflate in legatura cu cladirea 
 • Administratorul, efectueaza si activitatea de contabilitate primara, are obligatia sa completeze Registru Jurnal in conformitate cu art. 22.7. din Norme Metodologice ale legii Nr.230/2007.
 • Propunerea spre analiza catre Comitetul Executiv al Asociatiei de Proprietari a listei de furnizori care pot indeplini cerintele Beneficiarului in ceea ce priveste proprietatea comuna, conform art. 37 din Legea Nr. 230/2007;
 • Indeplinirea oricarei alte obligatii stipulata de lege sau de Contractul incheiat intre Property Manager si Asociatia de Proprietari
 • Reproducerea cheilor, pastrarea si distribuirea acestora (daca este cazul)
 • Informarea lunara prin e-mail asupra tuturor activitatilor prestate in perioada respectiva (newsletter)
  • ce s-a realizat in ultimele 30 de zile
  • ce se va realiza in urmatoarele 30 de zile
 • Mentinerea legaturii cu constructorii care au dezvoltat complexul rezidential in cazul in care este nevoie de remedierea oricaror defecte de constructie in timpul perioadei de garantie de dupa constructie.
 • Monitorizarea evolutiei cladirii pe toata perioada prestabilita de contract
 • Raportare tehnica periodica privind situatia cladirilor si instalatiilor
 • Asigurarea ca toate schimbarile produse pe spatiile comune ale Complexului Rezidential in concordanta cu termenii stabiliti in Statutul Asociatiei (daca este cazul) si cu prevederile legale in vigoare sunt inregistrate in Cartea Tehnica a cladirii
 • Notificarea proprietarilor/rezidentilor cu privire la luarea masurilor necesare pentru desfasurarea eficienta si la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii
 • Informarea rezidentilor cu privire la specificatiile Regulamentului privind proprietatea comuna
 • Asigurarea ca toti rezidentii respecta Regulile Generale ale Complexului rezidential.
 • Informarea tuturor rezidentilor in legatura cu Conditiile Generale de operare a instalatiilor si echipamentului din cladiri, precum si asupra normelor de folosire a instalatiilor si echipamentului comun.
 • Stabilirea parametrilor pentru desfasurarea intretinerii periodice si lucrarilor de reparatie pentru cladire si instalatii care pot afecta utilizarea normala a spatiilor comune
 • Intocmirea si depunerea oricarori rapoarte cerute de lege ori de cate ori este necesar, catre orice autoritate de stat, Primarie, administratia financiara, anaf, judecatorie.
 • Administratorul va fi responsabil pentru masurarea, evaluarea tuturor celorlalte servicii de consum ( apa, taxe de canalizare, incalzire centrala, etc.), calcularea si colectarea banilor de la proprietari.

Servicii de Contabilitate & Administrare & Tehnic detaliate pe care le realizez:

1. Plata facturilor de utilitati;

2. Raport financiar privind situatia facturilor platite / neplatite;

3. Emitere facturi de intretinere, fond de reparatii, fond de rulment, fonduri speciale ( la cerere );

4. Emitere op-uri, chitante ;

5. Incasari cash pentru intretinere si alte fonduri;

6. Intocmirea listei de intretinere;

7. Citirea contoarelor;

8. Centralizatorul de cheltuieli privind repartizarea cheltuielilor si modalitatea de calcul;

9. Intocmirea Declaratiei 112, depunerea declaratiilor la Anaf si plata contributiilor catre Bugetele Asigurarilor Sociale, plata impozitului pe venit catre Bugetul de Stat.

10. Plata salariilor personalului angajat si intocmirea statelor de salarii;

11. Intocmirea documentatiei privind constituirea asociatiilor de proprietari, depunerea acesteia si reprezentarea in instanta a asociatiei pentru dobandirea personalitatii juridice;

12. Calcularea restantelor la intretinere si alte fonduri, calcularea penalizarilor, depunerea indexului la gaz;

13. Angajarea de personal pentru fiecare departament in parte ( curatenie, tehnic, gradinarit, servicii de deratizare / dezinsectie ).

14. Intocmirea contractelor de munca si actelor aditionale;

15. Identificarea de oferte ( telefonie, tv, internet , reamenajare spatiu , revizii etc). 

16. Realizarea pontajelor personalului angajat.

17. Realizarea listei privind achizitiile de materiale si consumabile ( pentru serviciile tehnice, gradinarit si curatenie ).

18. Intocmirea lunara a unor rapoarte tehnice, administrative etc privind activitatea desfasurata in ultimele 30 zile.

19. Solutionarea oricarei probleme indiferent de natura ei in cel mai scurt timp util.

Disponibilitatea privind activitatea mea fiind de 24h / 24.

20. Sedinte periodice cu dezvoltatorul locatiei cat si cu proprietarii.

Identificarea nevoilor lor si solutionarea tuturor problemelor in cel mai scurt timp util.

21. Calcularea comisioanelor bancare lunare

22. Inregistrarea tuturor operatiunilor in sistemul de contabilitate.

23. Notificari de plata, somatii, actionare in judecata.

24. Intocmirea registrului de casa, registrul jurnal, registrul pentru fondul de reparatii, registrul pentru fondul de rulment, registrul inventar, procese verbale, registrul de intrare si de iesire a corespondentei, fise de cont pentru operatii diverse, situatia elementelor de activ si de pasiv, bilant ( daca este cazul ).

25. Participarea la procedura de predare - primire documentatie si bunuri.

26. Intocmire " Regulament de Ordine Interioara "

27. Program de incasari - cash ( daca este cazul ).

28. Emitere convocator, deschidere cont banca, 

29. Extrasele de cont

30. Promovarea locatiei, prezentarea locatiei, vanzarea apartamentelor.

31. Revizii tehnice 

Se pot atribui orice alte sarcini cu conditia ca acestea sa fie mentionate in contractul de prestari servicii de la inceput. 

Pretul serviciilor pe care le practic, difera de la o locatie la alta.

Pretul serviciilor il stabilesc astfel:

1. Vizitarea locatiei si identificarea nevoilor ei;

2. Stabilirea volumului de activitate - cerintele locatiei.

3. Identificarea nr. apartamentelor ce urmeaza sa fie administrate.

4. Intocmirea unei liste cu constatari - probleme identificate.

5. Cerintele proprietarilor - servicii de administrare & contabilitate, servicii tehnice, curatenie, gradinarit, deratizare / dezinsectie, servicii de paza, servicii de deszapezire, 

Serviciile de administrare & contabilitate le realizez personal.

Pentru toate celelalte servicii angajez personal in functie de cerintele locatiei.

Persoanele interesate ma pot contacta in privat, pentru a discuta mai multe detalii.

In decursul zilelor urmatoare, revin cu noutati privind toate celelalte servicii pe care le pot oferi si ce includ acestea.

Toate aceste servicii sunt extra. Totul depinde de cerintele locatiei.

Ma adaptez la cerintele locatiei si realizam strict serviciile care sunt necesare.

Pentru a ma putea pronunta cu privire la pretul contractului este necesar sa stabilim de comun acord o intalnire la locatie astfel incat sa identificam nevoile reale ale acesteia.

Mentionez faptul ca, oferta de mai sus mentionata, este valabila atat pentru ansambluri rezidentiale cat si pentru spatiile de birouri cu mici exceptii (privind activitatea desfasurata).

Activitati extra: Infiintare asociatii de proprietari, infiintare firme noi.

 

Property Manager,

Viorica Ungureanu.

 

 

 

Vizualizări: 457 | Adăugat de: yka | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0